Your current job search

13 search results

For Permanent and Contract in Norway

  Salesforce Technical Architect - Oslo (English speaking)

  Norway, Oslo

  • NOK 850,000 to NOK 1,100,000 NOK
  • Architects Role
  • Skills: Salesforce, APEX, Lightning, Community Cloud, Technical Architect, Architect, Sales, Marketing, CRM, Lightning, Salescloud, Servicecloud
  • Seniority: Senior

  Job description  Are you a Salesforce Technical Architect with a passion for maritime and sustainability? We are a global company working in these areas and are seeking a talented Salesforce Technical Architect to join our team.

  As a Salesforce Technical Architect, you will be responsible for designing and implementing complex technical solutions on the Salesforce platform. You will work closely with our business teams to understand their needs and develop solutions that support our mission of promoting maritime and sustainability.

  In this role, you will have the opportunity to make a real impact on our business by helping us harness the power of technology to drive positive change. If you are a self-starter with strong problem-solving skills and a desire to make a difference, we encourage you to apply. You will be working with a local team in Norway, as well as Salesforce teams in Europe and India.

  Requirements:
  • Extensive experience as a Salesforce Technical Architect, including experience designing and implementing complex solutions
  • Strong understanding of the Salesforce platform and its features, including Apex, Visualforce, and Lightning
  • Excellent communication and collaboration skills
  • Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or a related field


  Preferred:
  • Experience with Agile development methodologies
  • Familiarity with maritime and sustainability industries


  We offer a competitive salary and benefits package, as well as opportunities for professional development and growth. If you are a driven and motivated Salesforce Technical Architect, we encourage you to apply for this exciting opportunity.

  Salesforce konsulent

  Norway, Oslo

  • NOK 900,000 to NOK 1,300,000 NOK
  • Consultants Role
  • Skills: Salesforce, Apex, LWC, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Financial Services Cloud
  • Seniority: Mid-level

  Job description  Kunden er et veletablert konsulentselskap som jobber med både offentlige og private virksomheter, og har store ambisjoner om å skape verdi for samfunnet og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Med en solid kundeportefølje vil du få muligheten til å påvirke din egen arbeidsdag, da du får selv velge hvilke oppdrag du vil fokusere på, hvem du jobber sammen med, og hvilken teknologi du bruker. Du vil også har stor innflytelseskraft, da din erfaring og ekspertise er verdsatt.

  Denne kunden er et innovativt og kunnskapsbasert selskap med personlig og profesjonell utvikling i fokus. Som Salesforce utvikler vil du jobbe i en avdeling med høyt kompetansenivå som spenner over flere teknologier, sammen med kolleger som har et godt humør og en sterk vilje til å lykkes. De investerer mye tid og ressurser mot utviklerne sine, og vil samarbeide med deg på individuelt nivå for å sikre at du alltid vil være oppdatert på den nyeste teknologien.

  Vi søker deg med:
  • Erfaring med å utvikle og levere sofistikerte Salesforce-løsninger, inkludert en grundig forståelse av funksjoner og funksjonalitet samt evnen til å forme applikasjons-, sikkerhet-, data-, identitets- og integrasjonsmodeller.
  • Ekspert på APEX-utvikling.
  • Evne til å lede teknisk design på ulike skyer.
  • God forståelse og hands on for Salesforces kjernefunksjoner (Sales Cloud, Service Cloud og Marketing Cloud) og ideelt sett Financial Services Cloud, men dette er ikke et krav


  Hva kan denne kunden tilby deg?
  • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
  • Bedriftshytter som alle ansatte kan ta i bruk
  • Bidrag til medlemskap på treningssenter
  • Kurs, sertifiseringer og konferansebudsjett for alle som ønsker videreutvikling av både tekniske og personlige ferdigheter
  • Aktivitetsgrupper for de som ønsker å delta, inkludert fotball, gaming mm.


  Hvis dette er av interesse, eller du bare ønsker mer informasjon, ta kontakt med Ingrid på i.willumsen@nigelfrank.com.

  Salesforce Technical Architect - Finance industry - Oslo

  Norway, Oslo

  • NOK 900,000 to NOK 1,200,000 NOK
  • Architects Role
  • Skills: Salesforce, APEX, Lightning, Community Cloud, Technical Architect, Architect, Sales, Marketing, CRM, Lightning, Salescloud, Servicecloud
  • Seniority: Senior

  Job description  Technical Architect / Senior Developer - Oslo, Norway

  Asset Management Specialists:-

  I am working with one of the leaders in the financial management industry as we look to bring in numerous Developers and Technical Architects to work on a project that is far from maintenance and support as you will be involved heavily in custom development and integrations across a wealth of SF products.

  Working across Sales, Service, Financial Cloud and Marketing Cloud will offer you a wealth of new knowledge as we have experts in each area to help build up your competence if needed.

  With one of the best benefits packages I have seen in the industry, there are plenty of reasons to work with this client.

  Requirements:
  • Extensive experience developing and delivering sophisticated Salesforce solutions, including a thorough understanding of features and functionality as well as the ability to mould application, security, data, identity, and integration models.
  • Expert in APEX development.
  • Ability to lead technical design on various clouds.
  • Good understanding and hands on of Salesforce core capabilities (Sales Cloud, Service Cloud and Marketing Cloud) and ideally Financial Services Cloud, although this is not essential.


  If you feel you would be a good fit, or are interested in hearing more, please hit apply or reach out directly.

  +45 89 87 15 02

  j.bright@frankgroup.com

  new

  Inhouse Salesforce Marketing Cloud Developer - Oslo

  Norway, Oslo

  • NOK 700,000 to NOK 1,100,000 NOK
  • Marketing Automation Role
  • Skills: Salesforce, APEX, SFMC, Lightning, Community Cloud, Technical Architect, Architect, Sales, Marketing, CRM, Lightning, Salescloud, Servicecloud
  • Seniority: Mid-level

  Job description  Are you a Salesforce Marketing Cloud Developer with a passion for finance? We are one of Norway's leading finance companies based in Oslo and are seeking a talented Salesforce Marketing Cloud Developer to join our team.

  As a Salesforce Marketing Cloud Developer, you will be responsible for designing, implementing, and maintaining our company's Salesforce Marketing Cloud platform. You will work closely with our marketing team to understand their needs and develop solutions to support their campaigns and initiatives.

  In this role, you will have the opportunity to make a real impact on our business by optimising our marketing efforts and driving growth. If you are a self-starter with strong problem-solving skills and a desire to make a difference, we encourage you to apply.

  Requirements:
  • Proficiency in Salesforce Marketing Cloud platform and its features, including email marketing, automation, and analytics
  • Experience with HTML, CSS, and JavaScript
  • Strong communication and collaboration skills
  • Bachelor's degree in Computer Science, Marketing, or a related field


  Preferred:
  • Salesforce Marketing Cloud Developer certification
  • Experience with data migration and integration
  • Familiarity with Agile development methodologies


  We offer a competitive salary and benefits package, as well as opportunities for professional development and growth. If you are a driven and motivated Salesforce Marketing Cloud Developer, we encourage you to apply for this exciting opportunity.

  Salesforce Technical Architect

  Norway, Oslo

  • NOK 800,000 to NOK 1,100,000 NOK
  • Architects Role
  • Skills: Salesforce, Apex, LWC, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Financial Services Cloud
  • Seniority: Mid-level

  Job description  Er du en Salesforce teknisk arkitekt med lidenskap for maritim og bærekraft? Jeg jobber for tiden med et globalt selskap som jobber i disse områdene og søker en dyktig Salesforce Technical Architect til å bli med i teamet deres.

  Som Salesforce Technical Architect vil du være ansvarlig for å designe og implementere komplekse tekniske løsninger på Salesforce-plattformen. Du vil jobbe tett med forretningsteamene for å forstå deres behov og utvikle løsninger som støtter kundens oppdrag om å fremme maritim og bærekraftig utvikling.

  I denne rollen vil du få muligheten til å gjøre en reell innvirkning på virksomheten deres ved å hjelpe dem å utnytte teknologiens kraft for å drive positiv endring. Hvis du er ambisiøs og motivert med sterke problemløsningsevner og et ønske om å gjøre en forskjell, er dette den perfekte muligheten for deg. Du vil jobbe med et lokalt team i Norge, samt Salesforce-team i Europa og India.

  Om deg:
  • Lang erfaring som Salesforce Technical Architect, inkludert erfaring med å designe og implementere komplekse løsninger
  • Sterk forståelse av Salesforce-plattformen og dens funksjoner, inkludert Apex, Visualforce og Lightning
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Bachelorgrad i informatikk, ingeniørfag eller et relatert felt


  Gunstig om du har:
  • Erfaring med agile utviklingsmetoder
  • Kjennskap til maritime og bærekraftige næringer


  Kunden tilbyr en konkurransedyktig lønns- og fordelspakke, samt muligheter for faglig utvikling og vekst. Hvis du er en drevet og motivert Salesforce Technical Architect, ta kontakt med Ingrid på i.willumsen@nigelfrank.com

  Inhouse Salesforce Dev/Tech Arch - 700KNOK to 1.1MNOK (Oslo)

  Norway, Oslo

  • NOK 700,000 to NOK 1,100,000 NOK
  • Developers Role
  • Skills: Salesforce, APEX, Lightning, Community Cloud, Technical Architect, Architect, Sales, Marketing, CRM, Lightning, Salescloud, Servicecloud
  • Seniority: Senior

  Job description  Inhouse Salesforce Developer/Technical Architect - 700.000 NOK to 1.100.000 NOK

  I am working with one of the leaders in the financial management industry as we look to bring in numerous Developers and Technical Architects to work on a project that is far from maintenance and support as you will be involved heavily in custom development and integrations across a wealth of SF products.

  Working across Sales, Service, Financial Cloud and Marketing Cloud will offer you a wealth of new knowledge as we have experts in each area to help build up your competence if needed.

  With one of the best benefits packages I have seen in the industry, there are plenty of reasons to work with this client.

  Requirements:
  • Extensive experience developing and delivering sophisticated Salesforce solutions, including a thorough understanding of features and functionality as well as the ability to mould application, security, data, identity, and integration models.
  • Expert in APEX development.
  • Ability to lead technical design on various clouds.
  • Good understanding and hands on of Salesforce core capabilities (Sales Cloud, Service Cloud and Marketing Cloud) and ideally Financial Services Cloud, although this is not essential.


  If you feel you would be a good fit, or are interested in hearing more, please hit apply or reach out directly.

  +45 89 87 15 02

  j.bright@frankgroup.com

  Salesforce Developer - Oslo

  Norway, Oslo

  • NOK 700,000 to NOK 950,000 NOK
  • Developers Role
  • Skills: Salesforce, APEX, Lightning, Community Cloud, Technical Architect, Architect, Sales, Marketing, CRM, Lightning, Salescloud, Servicecloud
  • Seniority: Mid-level

  Job description  Salesforce Developer - Oslo, Norway

  My client, a platinum Salesforce Partner, are looking for experienced Salesforce Developers to help transform their client's journeys through the CRM space right now in Oslo, Norway.

  If you are interested in designing, building, and implementing a wide array of Salesforce solutions then you are in the right place.

  This opportunity will see you play a pivotal role in solution design, testing and configurations, all whilst working closely alongside some of the best talent Salesforce has to offer across the Nordics.

  Experience:
  • Knowledge of Apex programming
  • Knowledge of Lightning Web Components
  • Experience with the Salesforce platform
  • Experience with integrations and interfaces
  • Knowledge of HTML, CSS and JavaScript
  • Passionate and driven mindset
  • Fluent English OR Norwegian


  What's in it for you?
  • Large project portfolio moving into the future
  • Fast track career progression
  • Market leading salary structure
  • The cost of any additional certifications you undertake will be covered
  • An opportunity to work on some of the largest and most fulfilling projects across the Nordics
  • Your passions will help shape your future career path as you will be guided along your Salesforce journey.


  Gain control over your future and apply today.

  My client is actively interviewing and looking to move forward with candidates ASAP. If you feel that you could be a good fit for this role please hit apply or send a copy of your CV to j.bright@frankgroup.com or call me directly at +45 89 87 15 02.

  Confidentially is of course guaranteed.

  new

  Salesforce Arkitekt - konsulent

  Norway, Oslo

  • NOK 900,000 to NOK 1,300,000 NOK
  • Developers Role
  • Skills: Salesforce, Apex, LWC, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Financial Services Cloud
  • Seniority: Senior

  Job description  Denne kunden er et veletablert konsulentselskap som jobber med både offentlige og private virksomheter. De har store ambisjoner om å skape verdi for samfunnet og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Som Salesforce utvikler vil du få muligheten til å påvirke din egen arbeidsdag ved å velge hvilke oppdrag du vil fokusere på, hvem du jobber sammen med, og hvilken teknologi du bruker. Du vil også ha stor innflytelseskraft, da din erfaring og ekspertise er verdsatt.

  Selskapet er innovativt og kunnskapsbasert med personlig og profesjonell utvikling i fokus. De investerer mye tid og ressurser mot utviklerne sine, og vil samarbeide med deg på individuelt nivå for å sikre at du alltid er oppdatert på den nyeste teknologien. De tilbyr konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger, bedriftshytter, bidrag til medlemskap på treningssenter, kurs, sertifiseringer og konferansebudsjett for videreutvikling av tekniske og personlige ferdigheter, samt aktivitetsgrupper for de som ønsker å delta.

  Vi søker deg med:
  • Erfaring med å utvikle og levere sofistikerte Salesforce-løsninger, inkludert en grundig forståelse av funksjoner og funksjonalitet samt evnen til å forme applikasjons-, sikkerhet-, data-, identitets- og integrasjonsmodeller.
  • Ekspert på APEX-utvikling.
  • Evne til å lede teknisk design på ulike skyer.
  • God forståelse og hands on for Salesforces kjernefunksjoner (Sales Cloud, Service Cloud og Marketing Cloud) og ideelt sett Financial Services Cloud, men dette er ikke et krav


  Hvis dette er av interesse, kan du kontakte Ingrid på i.willumsen@nigelfrank.com for mer informasjon.

  new

  Junior Salesforce Developer in Oslo!

  Norway, Oslo

  • NOK 600,000 to NOK 700,000 NOK
  • Developers Role
  • Skills: Salesforce, Salesforce.com, Sales, Service, Salesforce Developer, Marketing Cloud, APEX, Lightening, Sales, Marketing Automation
  • Seniority: Junior

  Job description  ackground in technology? Have you recently been working with a Salesforce platform either inhouse or within a consultancy?  We have a fantastic opportunity for a Junior Salesforce Developer to join our client's internal IT team in Oslo. A leading Norwegian brand who have an international presence as pave the way for seeking a sustainable future within the maritime industry.  As they continue to build their team across Norway they have taken a real step to positively restructure their CRM landscape and are now looking for the perfect candidate to fit into their team who is passionate about working hands on in Salesforce, keen to expand their Salesforce knowledge, working alongside others and making a positive contribution to the business!  Making a shift towards creating specialized teams within their CRM Salesforce landscape, it'll give you the scope to work with an interesting platform as they have Sales & Service cloud, CPQ, Pardot and will be undergoing a Field service implementation globally.  A platform that has a strong hold on user adoption so you can trust that the solution you're developing will be exceptional for developing your own skillset. You'll also have the opportunity to work alongside senior technical experts & architects who will support you in shaping your own Salesforce journey.  The position is based in Oslo but this particular client is very open to receiving applications from individuals who are keen to relocate to Norway however they cannot offer assistance with visa process.  Requirements:

  • Platform Developer I Certification (Essential however can be flexible for candidates who have substantial experience to substitute formal certification)
  • Hands on experience working as a Salesforce Developer & Salesforce Product knowledge
  • Experience of development in APEX, Visualforce or Javascript.
  • Positive work ethic with a proactive attitude to absorbing new knowledge as you develop solutions with best practice in mind.
  • The client is seeking an individual who enjoys a social environment and appreciates being outgoing in the workplace, a culture of team spirit and fostering great relations with others.
  • Bachelor's Degree in Technology or related field (Desirable)
  • Great communication skills for working closely within a team environment and effectively speaking with key stakeholders.
  • Understanding of technical specifications and ability to product documentation.
  Role:

  • Creating technical documentation in Salesforce solutions.
  • Contribute to Salesforce roadmaps.
  • Developing & implementation Apex, Visualforce & Javascript across multiple SF clouds - Sales, Service, Marketing, CPQ & Field Service.
  • Can-do work attitude and good ethos towards Salesforce enhancements.
  • Creating strong business relationships as you work with key stakeholders to capture the requirements and requests of the required solution.
  • Supporting other Salesforce users & admins to effectively get the best out of the platform.
  • Troubleshooting, fixing bugs and testing the functionality of the solution.
  What we offer:  This client can provide a work environment and culture that value excellent leadership, career advancement, work-life balance, and demanding and stimulating jobs. The company flourishes by utilising contemporary tools, and they are excited to take advantage of the commercial chances that come with new digital tools and abilities. Beyond this, we also enjoy advantages like, but not limited to

  • Great flexibility within this company - opportunity to work remotely over holiday seasons.
  • Fantastic office setting in Lysaker just outside of Oslo that offers a canteen worth talking about!
  • Top pension packages with an attractive employer contribution!
  • Company cabins to visit!
  • Social events throughout the year! (Cooking classes, yoga, sports, climbing, even wine tasting!)
  • Discounted sports membership which includes many sporting and other cultural activities!
  • Huge global Salesforce landscape with multiple clouds across an internal end-user who also utilize a large ERP system which will give the opportunity to work with unique integrations.

  Inhouse Salesforce Marketing Cloud Developer - Oslo

  Norway, Oslo

  • NOK 700,000 to NOK 1,100,000 NOK
  • Marketing Automation Role
  • Skills: Salesforce, APEX, Lightning, Community Cloud, Technical Architect, Architect, Sales, Marketing, CRM, Lightning, Salescloud, Servicecloud
  • Seniority: Mid-level

  Job description  Are you a Salesforce Marketing Cloud Developer with a passion for finance? We are one of Norway's leading finance companies based in Oslo and are seeking a talented Salesforce Marketing Cloud Developer to join our team.

  As a Salesforce Marketing Cloud Developer, you will be responsible for designing, implementing, and maintaining our company's Salesforce Marketing Cloud platform. You will work closely with our marketing team to understand their needs and develop solutions to support their campaigns and initiatives.

  In this role, you will have the opportunity to make a real impact on our business by optimising our marketing efforts and driving growth. If you are a self-starter with strong problem-solving skills and a desire to make a difference, we encourage you to apply.

  Requirements:
  • Proficiency in Salesforce Marketing Cloud platform and its features, including email marketing, automation, and analytics
  • Experience with HTML, CSS, and JavaScript
  • Strong communication and collaboration skills
  • Bachelor's degree in Computer Science, Marketing, or a related field


  Preferred:
  • Salesforce Marketing Cloud Developer certification
  • Experience with data migration and integration
  • Familiarity with Agile development methodologies


  We offer a competitive salary and benefits package, as well as opportunities for professional development and growth. If you are a driven and motivated Salesforce Marketing Cloud Developer, we encourage you to apply for this exciting opportunity.